Missie

Experts met een unieke kijk op het verbeteren van financiële functies. FFR&D helpt organisaties en afdelingen om effectiever én geïnspireerder te werken.

Onze missie

Wij zetten inspiratie om in verdieping. We helpen leiders en professionals bij hun quest for excellence; de reis naar een uitmuntende financiële functie, die presteert op het allerhoogste niveau (en daardoor de allerbeste resultaten levert). Dat doen we met oplossingen die verder kijken dan de dagelijkse routine, vanuit een holistische kijk op verbetering, en op basis van gedegen onderzoek.

De principes van FFR&D

  • Al onze inzichten zijn gebaseerd op onderzoek en onze eigen praktijkervaring.
  • We doen regelmatig onafhankelijk, evidence-based onderzoek in samenwerking met financials uit de praktijk.
  • Onze analyses en adviezen zijn holistisch; ze gaan over meer dan alleen de financiële afdeling en wegen alle aspecten die invloed hebben op de prestaties mee.
  • We richten ons op langetermijnveranderingen, niet op hit-and-run resultaat.
  • We vergroten kennis en ontwikkeling bij onze opdrachtgevers, door hen de tools te bieden waarmee ze zélf verandering teweeg kunnen brengen.

Zo helpen we organisaties bij de transformatie naar een High Performance Financiële Functie:

Dialoog

In de dagelijkse hectiek van de financiële afdeling neem je de tijd vaak niet om met elkaar in gesprek te gaan over wat er beter kan. Onze experts zorgen dat de dialoog op gang komt en dat medewerkers de tijd nemen om na te denken over belangrijke zaken en gedeelde belangen. Daardoor voelt het hele team zich meer betrokken bij de verbeteringen en de transformatie naar een HPFF.

Op eigen kracht

Hoogpresterend worden door een paar consultants in te huren: dat kan dus niet! De drive om te excelleren moet van binnenuit komen. Wij helpen financiële afdelingen om zichzelf, op eigen kracht, te ontwikkelen en te verbeteren. We leiden interne medewerkers op tot HPFF-coaches, die op hun beurt hun collega’s helpen bij het implementeren van verbeteringen. Zo blijft alle kennis bij de organisatie.

Persoonlijke ontwikkeling

Onderwerpen als verbetering, verandering, samenwerking en inspiratie gaan niet alleen over een financiële functie, maar ze gaan ook over de medewerkers. De transitie naar een HPFF betekent een optimale ontwikkeling van teamleden. We begrijpen dat hun persoonlijke groei een drijvende kracht achter verbeterde prestaties is.