Get InspiredDe oorsprong en ontwikkeling van het HPFF-raamwerk

Get Inspired

De oorsprong en ontwikkeling van het HPFF-raamwerk

In dit artikel beschrijven wij de ontwikkeling van een raamwerk waarmee een organisatie concreet een HPFF kan creëren. Dit raamwerk is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en heeft een sterke verbinding met het HPO-gedachtengoed. Financiële functies krijgen zo de beschikking over een gevalideerd en werkend verbetermodel waarmee ze zich kunnen transformeren naar een hoog-presterende functie.

De kern van het HPO-denken

De laatste jaren is de belangstelling voor het concept van de hoog-presterende organisatie (HPO) sterk gegroeid. Een HPO is gedefinieerd als ‘een organisatie die gedurende vijf of meer jaren steeds betere financiële en niet-financiële resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties. Dat doen ze door zich op een gedisciplineerde manier te richten op wat echt van belang is voor de organisatie’ De kern van het HPO-denken is dat een dusdanig sterke interne organisatie wordt gecreëerd dat deze gemakkelijk en flexibel kan omgaan met de bedreigingen. Maar vooral kan omgaan met de mogelijkheden die zich voordoen in de externe wereld. Hiervan afgeleid hebben we de High Performance Finance Functie ontwikkeld.

Waarom HPFF

Diverse onderzoeken laten zien zo’n HPFF zich onderscheidt op tal van vlakken . Onder meer door lagere operationele kosten, minder fouten, meer tevreden interne klanten, grotere kennis van de nieuwste IT-applicaties en een groter vermogen die toe te passen. Daarnaast vaak hebben ze vaak een grotere invloed in de organisatie – vooral bij de strategische besluitvorming – en een actievere rol in business-partnering. Reden genoeg om dit te moeten willen. De vraag is dan natuurlijk: hoe kan de HPFF worden gecreëerd?

De start van het HPFF onderzoek en onze aanpak

In een eerdere publicatie hebben we reeds de ideeën beschreven waarmee potentieel een HPFF kan worden gecreëerd (zie de Waal & Bilstra, 2016). In dit onderzoek wilden we deze ideeën relateren aan de prestaties van de financiële functie enerzijds en aan de HPO-factoren anderzijds (zie kader ‘De HPO-factoren’). We hebben een vragenlijst ontworpen door de bovengenoemde ideeën om te zetten in HPFF-stellingen waarmee respondenten hun eigen financiële functie konden beoordelen. Deze vragen werden vervolgens door een aantal experts in het financiële vakgebied beoordeeld op relevantie en validiteit. Uiteindelijk werden de elf ideeën omgezet in 34 stellingen. Daarnaast ontwierpen we een aantal stellingen waarmee de prestaties van de financiële functie konden worden gemeten.

De HPFF-, HPO- en prestatiestellingen werden in een vragenlijst opgenomen. Deze vragenlijst werd naar een willekeurige selectie van financiële relaties van ons gestuurd en zo verzamelden we 396 volledig ingevulde vragenlijsten waarmee de statistiek is gedaan.

De vijf HPFF Factoren en hun kenmerken

Op basis van onze factoranalyse werden uit de verzamelde data vijf HPFF-factoren geïdentificeerd. Deze vijf factoren omvatten in totaal 28 kenmerken.

  • Financiële Functie Verbetering:Bij deze factor draait het er vooral om in hoeverre de financiële professionals hun functie weten te verbeteren. Denk hierbij o.a. aan dat de verbeteracties bij de financiële functie worden bewaakt en geëvalueerd met behulp van prestatie-indicatoren;
  • IT Focus: Bij IT Focus ligt de nadruk op het belang van automatisering voor het versterken van de financiële functie. Denk hierbij aan dat de financiële functie beschikt over voldoende budget om de automatisering en digitalisering van de functie te versnellen; en automatisering en digitalisering hebben een hoge prioriteit.
  • Persoonlijke Ontwikkeling: Hierbij staat de aandacht voor de ontwikkeling van de financials centraal, met kenmerken zoals: in het afgelopen jaar hebben financials voldoende persoonlijke ontwikkelingstraining gehad om te kunnen excelleren in hun functie
  • Rolduidelijkheid: De HPFF-factor Rolduidelijkheid maakt duidelijk welke verschillende rollen er bestaan bij de financiële functie. Immers, ‘de’ financial bestaat niet. Daarom moeten er ook verschillende eisen worden gesteld aan de verschillende rollen.
  • Strategische Rol: De HPFF-factor Strategische Rol, ten slotte, heeft betrekking op de manier waarop de organisatie, en dan vooral de operatie, aankijkt tegen de financiële functie. Is de financiële functie een volwaardige gesprekspartner is op strategisch niveau; of is de financiële functie actief betrokken is bij alle belangrijke projecten en processen van de organisatie.

Nu we de 5 HPFF factoren en hun kenmerken hebben wat kunnen we daar dan mee?

Van een groot aantal bedrijven hebben we inmiddels de gegevens hoe ze op elk van deze factoren scoren. We zijn in staat bedrijven met elkaar te vergelijken en op basis van onze diagnose de klant te ondersteunen op weg naar HPFF. We maken zichtbaar waar verbeteringen noodzakelijk zijn en in welke volgorde.

Wil je meer weten hoe zo’n diagnose in zijn werk gaat, of wat dit raamwerk voor jouw organisatie zou kunnen betekenen: Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op.

Eelco Bilstra

Meer weten?

Bel Eelco Bilstra
06-29092548
of mail eelco@ffrd.nl