High performanceVertrouwen als fundament voor high performance

High performance

Vertrouwen als fundament voor high performance

Het allerbelangrijkste kenmerk om een HPFF manager te kunnen zijn is het vertrouwen van medewerkers genieten. Zonder managers die vertrouwd worden is het niet mogelijk om ‘high performing’ te worden.

Het uitgebreide artikel is verschenen in VRC-magazine We Are Finance, editie 3, september 2018

De informatieketen

De financiële functie met zijn omgevingen vormt een informatieketen, van data vastlegging, verwerking, rapportage, analyse naar verslaggeving en advisering. De ene omgeving kan niet zonder de andere omgeving: een controller kan niet zonder goede rapportages, een controller maar ook een specialist kan niet zonder goede (financiële) data. Daarnaast: operationele en andere stafafdelingen buiten de financiële functie hebben beschouwen de financiële functie als één geheel, als één stafafdeling. Gezamenlijke focus, samenwerking en regievoering binnen de financiële functie is daarom geboden.

Vertrouwen buiten en rondom de financiële functie

De financiële functie heeft raakvlakken met tal van stakeholders in de organisatie: met het directieteam, met business managers, budgethouders, andere stafafdelingen. Samenwerkingsrelaties zijn dan niet gebaseerd op het effectief functioneren van de ‘eigen’ informatie-keten zelf. De output (data, analyses, rapportage, advies) van de financiële functie en hoe die bij de interne klant worden gepresenteerd, zijn dan de ‘producten’ waarop de financiële functie wordt beoordeeld door de directie of divisiemanager en die dus de basis van al dan niet vertrouwen vormen.

Met andere staffuncties is de relatie anders. Laten we inzoomen op de relatie tussen de financiële functie en IT: twee functies die sterk afhankelijk van elkaar zijn. De projecten waar Finance de input van IT nodig had, kwamen zelden onmiddellijk bovenaan de prioriteitenlijst van de IT-afdeling. De business, daar waar het geld werd verdiend, kreeg altijd weer voorrang. Bijkomend was er ook de frustratie dat IT aan finance haar eigen systemen opdrong. IT miste de voeling met de specifieke eigenschappen van Finance-processen.

Ons HPFF-onderzoek laat zien dat hoe beter de IT-architectuur en de kennis over IT is bij de financiële functie, des te beter deze presteert. En des te beter de financiële functie presteert, des te beter het bijdraagt aan de organisatie. Immers, door te investeren in applicaties waarmee data efficiënt en effectief kunnen worden verzameld en verwerkt, laat tijd over voor andere aandachtspunten. Dat maakt het nu als vanzelfsprekend dat de financiële afdeling steeds nauwer met de IT-afdeling samenwerkt en dus de moeite doet in goede communicatie en het werken aan de onderlinge vertrouwensbasis. Daar heeft ook IT veel belang bij. Het uitgebreide aanbod van ‘state-of-the-art’ (financiële) software, het grote aanbod van externe expertise en implementatiekracht maakt dat zij intern ‘gechallenged’ worden.

Organisaties die het slim spelen, tillen de samenwerking tussen beide afdelingen op een hoger niveau, verhogen het onderling vertrouwen, creëren niet alleen een win-win, maar effenen ook het pad naar een HPO/HPFF.

Publicaties

Lees meer over dit onderwerp in ons nieuwe boek: de High Performance Financiële Functie in de praktijk.

Wil je samen met ons gaan “Silo Busten” en de muren tussen afdelingen slechten? Gaan werken aan vertrouwen binnen en buiten de afdeling? Doe met ons de diagnose en bel voor een afspraak met