Factor: Financiële functie verbetering

Bij deze factor draait het er vooral om in hoeverre de financiële professionals hun functie weten te verbeteren. De bijbehorende kenmerken zijn:

  • Verbeteracties bij de financiële functie worden bewaakt en geëvalueerd met behulp van prestatie-indicatoren; het doorvoeren van verbeteringen wordt bij de financiële functie gestructureerd aangepakt;
  • De financials hebben het afgelopen jaar voldoende tijd kunnen besteden aan het effectiever en efficiënter maken van hun werkzaamheden;
  • Het doorvoeren van verbeteringen wordt bij de financiële functie actief gestimuleerd.
  • Aan de proceskennis bij de financiële functie wordt actief gewerkt: in de financiële functie worden processen zoveel mogelijk uniform en op één plek uitgevoerd, zodat expertise over deze processen is gebundeld.
  • Lijnmanagers worden minder afhankelijk van de financiële functie voor hun financiële ‘behoeften’ terwijl tegelijkertijd de financiële functie meer tijd krijgt voor meer complexe taken: de managers in de organisatie maken gebruik van financiële selfservice. ‘Selfservice’ betekent hierbij dat lijnmanagers zelf hun rapportages kunnen en mogen opstellen, zonder tussenkomst van de financiële functie.