Transformatie

Begin vandaag met de doorontwikkeling van je financiële functie: besteed structureel 10% van je tijd aan verandering / verbetering en het vliegwiel draait

Voor wie

 • Leiders in Finance en/of
 • Finance professionals die hun Finance functie verder willen brengen

Waarom organisaties kiezen voor een doorontwikkeling

Organisatie (door)ontwikkelen hun financiële functie om een stap te zetten naar beter presteren (high performance):

 • In beweging komen met de hele financiële functie en alle finance professionals te betrekken bij de beweging.
 • Samenhang aanbrengen in de veelheid van in het verleden gestarte projecten. Vaak is er een spanning tussen IT implementaties en medewerker ontwikkeling. Digitale transformatie vraagt om andere skills van medewerkers. Verandering vraagt om medewerkers die verantwoordelijkheid pakken maar ook gestimuleerd en coacht worden.
 • In dezelfde tijd te zorgen voor een goede balans tussen tijd die nodig is om de huidige functie uit te oefenen en verbetertijd. Ervaring leert dat met 10% verbetertijd enorme stappen vooruit te zetten zijn.

Zo begeleiden we een doorontwikkeling

Het ijkpunt is de diagnose op de factoren van HPFF. Duidelijk wordt waar de uitdagingen – en kansen – voor de financiële afdeling liggen. De volgende stap is het vertalen van de diagnose naar concreet advies en praktische verbeter-acties. Dit doen we met de hele financiële functie. We leveren wat afdelingen nodig hebben om in beweging te komen, in de richting van een echte HPFF. Van de meting en diagnose tot het ‘veranderverhaal’, van opleiden van coaches tot het inrichten van kanban-borden, van het maken van actieplan tot sparren met financials. We sluiten een cyclus van 1,5 tot 2 jaar af met een tweede diagnose. Ervaring leert dat de HPFF scores omhoog zijn gegaan en dat stimuleert om de volgende verbetercyclus in te zetten.

Zo kan een doorontwikkeling er uit zien

 • HPFF Diagnose – We starten samen met de voortrekkers van de financiële functie bereiden we een teamdag voor, voeren diagnose uit en bespreken die op een teamdag.
 • HPFF Actieplan – We helpen bij het maken van een actieplan op dat je afdeling of organisatie in een aantal concrete stappen optimaliseert.
 • HPFF Coaches – De leiders in de financiële functie polsen voortrekkers om ambassadeur te zijn van het traject. Dit noemen HPFF-coaches: zij faciliteren krijgen enkele dagdelen in de maand tijd om aan de verandering te werken.
 • HPFF Masterclass – We bieden in een themadag professionele begeleiding aan de HPFF-coaches.
 • HPFF workshops – We organiseren workshops op thema’s die uit de diagnose naar voren zijn gekomen. Samen met de coaches concretiseren we verbeter-acties om deze vervolgens te prioriteren. We ontwikkelen samen kanban-borden om de voortgang te bewaken.
 • In-house opleidingen – Opleidingen op maat, gegeven door de ervaren trainers van FFR&D. Vergroot de kennis en kunde op het gebied van high performance finance functions binnen je afdeling.
 • HPFF Diagnose nummer 2. Reflectie en iteratie – Na ieder traject plannen we een nieuwe diagnose. Zo komen we nieuwe verbeterpunten tegen en brengen we de prestaties naar het volgende niveau.

Elke verandertraject is specifiek en moet zoveel als mogelijk door eigen mensen van de financiële functie worden begeleid. FFR&D ondersteunt, prikkelt, helpt mee en coacht, uiteraard afhankelijk van de gewenste ondersteuning en sparring.

Ons geheime recept: er is geen geheim recept

Geen financiële afdeling is hetzelfde. Andere methodes, teamleden en strategische rollen binnen de organisatie maken dat ons werk voor elke opdrachtgever anders is. Wat we steeds meenemen is onze kennis van de belangrijkste thema’s, kenmerken en factoren van bewezen high performance financial functions. Omdat we weten wat werkt, en wat de obstakels zijn die iedereen onderweg tegenkomt, lukt het ons om transformaties richting te geven.

Wat levert het op?

 • Schwung in de financiële functie
 • Lagere operationele kosten
 • Meer pro-actieve en bevlogen medewerkers
 • Meer tevreden interne klanten
 • Grotere invloed in de organisatie bij strategische beslissingen
 • Meer business partnering met impact
 • Meer snelheid in de verandering

Diverse onderzoeken laten zien dat een hoogpresterende financiële functie voor langere tijd gebalanceerd bovengemiddeld scoort op alle vijf de HPFF factoren. Dat is ook onze praktijkervaring.