HPFF raamwerk

Op basis van onderzoek heeft FFR&D een raamwerk ontwikkeld waarmee financiële functies aan de slag kunnen om zichzelf te transformeren in een high performance financiële functie. Dat noemen wij het HPFF-raamwerk. Een hulpmiddel hiervoor is het (regelmatig, liefst tweejaarlijks) uitvoeren van de HPFF-diagnose. Het doel van deze diagnose is te evalueren hoever een financiële functie op weg is naar high performance – oftewel in hoeverre de functie reeds is ingericht en zich gedraagt als een HPFF – en vervolgens te bepalen welke mogelijkheden er zijn om de financiële functie sterker te maken op een manier waardoor de functie (nog) beter de operatie kan ondersteunen en businesspartner kan zijn van het management.

Het raamwerk bestaat uit 5 factoren (Financiële functie verbetering, IT-focus, Strategische rol, Persoonlijke ontwikkeling Rolduidelijkheid) die de prestaties van de financiële functie beïnvloeden.

Vereenvoudigd HPFF raamwerk

“De high performance financiële functie ondersteunt de organisatie bij het worden en blijven van een high performance organisatie, door de kwaliteit van haar medewerkers, processen en systemen altijd zo hoog mogelijk te houden”

Andrë de waal

Het onderzoek naar een HPFF is gestoeld op het gedachtegoed van high performance in organisaties dat André de Waal heeft ontwikkeld. FFR&D Center heeft de relatie getoetst tussen de 5 factoren van een high performance organisatie (Openheid en actiegerichtheid, medewerkerskwaliteit, langetermijn-oriëntatie, continue verbetering en vernieuwing en kwaliteit van management) en de 5 factoren van een high performance financiële functie.

Bloed, zweet en tranen in de praktijk

In de praktijk blijkt er maar een handvol toppresterende financiële functies te zijn die succesvol de mix van cultuur, talent, besturingsmodel, technologie en vermogen tot verbeteren, nodig om een HPFF te worden, onder de knie hebben gekregen. De meeste financiële functies moeten nog te veel tijd besteden aan routinematige activiteiten en kunnen daardoor geen actieve en belangrijke rol spelen tijdens het strategische besluitvormingsproces in de organisatie. Daarnaast zijn veel financiële functies min of meer stil blijven staan in hun ontwikkeling doordat ze door allerlei redenen zich vooral moeten concentreren op het op orde krijgen van de basisprocessen en betrouwbaarheid van de data en rapportages, en het voldoen aan de hoger wordende compliance-eisen. Dit heeft veel druk gelegd op de financiële functies die dankzij ‘bloed, zweet en tranen’ er toch vaak in slagen de gevraagde basisprestaties te realiseren: plannen, rapportages, budgetten en de jaarrekening op tijd aanleveren en goedgekeurd krijgen door de accountant.

Redenen om een HPFF te willen worden

  • financiële medewerkers hoeven niet langer met bloed, zweet en tranen aan de slag te zijn en voortdurend gaten dicht te lopen, in plaats daarvan werken ze in een goedlopende financiële functie waar het plezierig te werken is.
  • de ambitie van de financiële functie en haar medewerkers om te willen excelleren in het vakgebied, om daarbij significant bij te dragen aan de doorontwikkeling van zowel de financiële functie als de gehele organisatie
  • het is zeer de moeite waard voor financiële functies om een HPFF te worden, want onderzoek laat zien dat HPFFs ten opzichte van gemiddeld presterende financiële functies lagere operationele kosten hebben; minder fouten maken; interne klanten hebben die meer tevreden zijn; meer invloed hebben binnen de organisatie, vooral tijdens de strategische besluitvorming; en meer tijd besteden in de business partnering rol.