Onderzoek & verantwoording

Om onze klanten en Finance professionals te helpen, willen we inzichten opdoen en delen. Door te begrijpen hoe financiële functies werken helpen we ze veranderen en verbeteren.

De inzichten willen we staven met onderzoek en evidence-based studies. Dat is ons fundament. Dat doen we met een aanpak die gebaseerd is reeds bekend wetenschappelijk werk, ontwikkeling via wetenschappelijk aanvaarde aanpak en toetsing aan praktijkervaringen van financials. Zo willen we ervaringen werkbaar en hanteerbaar voor de praktijk van financials maken.

Fundament

De backbone is het HPO onderzoek (290 internationale studies, survey met ruim 1500 organisaties) van André de Waal. Dat onderzoek hebben we toegepast op en specifiek gemaakt voor de financiële functie. Vervolgens doen we regelmatig een studie of onderzoek die het fundament compleet maken. Dat fundament bestaat uit diverse studies en onderzoeken sinds 2016:

  • Raamwerk. Welke factoren bepalen de prestatie van de financiële functie?
  • Obstakels. Wat zijn de meest obstakels op weg naar high performance?
  • Interne klanttevredenheid. Hoe beoordelen de interne klanten de financiële functie?
  • Verbeterbudget. Hoe creëer je een case for change voor de financiële functie?
  • Future proofing. Hoe moet een financiële functie omgaan met megatrends en disruptors?
  • Digitale transformatie. Hoe gaat de financiële functie om met de digitalisatie transformatie obstakels?

Ruwweg ziet een studie of onderzoek er zo uit:

  • We starten met een literatuurstudie uit de wetenschappelijke bibliotheken.
  • Praktijkervaringen brengen we in via de Delphi-methode. Een Delphi-studie (genoemd naar het orakel van Delphi) is een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat. Door de antwoorden van de andere experts (anoniem) terug te koppelen wordt in een aantal rondes geprobeerd tot consensus te komen.
  • We schrijven de uitkomsten op en publiceren dit in artikelen in vakbladen en liefst ook bij een wetenschappelijke uitgave (met uitgebreide verantwoording en literatuurlijst) en/of we bundelen de inzichten in een boeken.
  • We zetten de inzichten op onze website en LinkedIn en vertellen erover tijdens lezingen, masterclasses en heidagen.

Praktijkcases en Best ideas

Daarnaast beschrijven ook diverse praktijkcases en best ideas.

Praktijkcases zijn verhalen van Finance professionals uit de praktijk die vertellen over hun reis op weg naar high performance. In onze boeken beschrijven we integraal de uitdagingen en ontwikkelingen uit de praktijk van een financiële functie die een verandering doormaken of hebben doorgemaakt.

Een best idea is een idee van een Finance professionals die een voor haar/hem goedwerkend idee heeft toegepast in de praktijk van de transformatie van de financiële functie. Een best idea kan noodzakelijkerwijs niet worden gekopieerd, want elke context is verschillend, maar kan u als professional aan het denken zetten. Kan dit idee bij ons ook werken, al dan niet aangepast? Brengt dit idee mij wellicht op een nog beter idee?