Factor: Strategische rol

De HPFF-factor Strategische Rol heeft betrekking op de manier waarop de organisatie, en dan vooral de operatie, aankijkt tegen de financiële functie. De kenmerken hier zijn als volgt:

  • De financiële functie is een volwaardige gesprekspartner op strategisch niveau;
  • De financiële functie heeft een belangrijke stem bij elke beslissing van strategisch belang;
  • De financiële functie wordt spontaan om advies gevraagd door andere afdelingen die een belangrijke beslissing moeten nemen;
  • De financiële functie is actief betrokken bij alle belangrijke projecten en processen van de organisatie; en de financiële functie levert steeds meer toegevoegde waarde aan de lijn.
  • De financiële functie gaat actief op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met de lijn; ook kijkt de financiële functie regelmatig samen met de lijn naar de mogelijkheden om toegevoegde waarde te leveren aan de lijn.
  • De financiële functie past de prognose proactief aan op basis van belangrijke gebeurtenissen; ook is de door de financiële functie meest recentelijk aangepaste prognose altijd leidend bij belangrijke managementbeslissingen.