Netwerk

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Als vakmensen uit de financiële functie werken we als FFR&D veel samen met andere vakmensen. Elk vanuit ons eigen specialisme en achtergrond, werkend aan het verder helpen van de financiële functie van organisaties. Zo ontstaan mooie ideeën, bijzondere bijeenkomsten en optimale resultaten. We vullen elkaar aan en maken samen het verschil

Onze business partners:

High Performance is het gedachtegoed dat aan de basis ligt van het raamwerk van de high performance financiële functie. Daar bouwen we op voort en vormt ons fundament. FFR&D werkt regelmatig samen met het HPO Center in onderzoek en advies over high performance in organisaties.

Paul Jan Linker van Sturingsadvies heeft High Performance voor overheidsorganisaties uitgewerkt, samen met het HPO Center. Sturingsadvies en FFR&D hebben een gezamenlijk passie in het verder helpen van een afdeling als de financiële functie. We werken samen met Sturingsadvies in de groep doorontwikkeling van de financiële functie in de RijksBrede Benchmark Groep.

FinTouch is een hechte netwerkorganisatie van zelfstandige finance professionals. FinTouch is gespecialiseerd in het verbeteren van de financiële functie binnen organisaties. De FinTouch filosofie is dat de expertise en ervaring van FinTouch pas dan tot de beste resultaten leiden, als deze worden ingezet in nauwe samenwerking met de klantorganisatie om daarmee te zorgen voor blijvend resultaat: verbetervoorstellen worden samen geïmplementeerd en geborgd. Focus op de mens is daarbij de onderscheidende touch.

CFO Partners is een adviesorganisatie met meer dan 25 jaar ervaring in programma -en projectmanagement in de financiële functie. Speciaal in complexe CFO-initiatieven heeft CFO Partners expertise opgebouwd: de strategie en transformatie van de financiële functie, planning en budgettering, business intelligence, managementinformatie, kostenreductie, corporate recovery en de implementatie van nieuwe Finance-IT-oplossingen. Effectiviteit van de business controller, de kwaliteit van managementinformatie, forecasting en het belang van de onafhankelijkheid van de CFO voor het succes van acquisities zijn terugkerende thema’s binnen CFO Partners.

Future Factors helpt directeuren, managers en hun teams met de uitdagingen die zij hebben bij hun (groei)ambities. De thema’s waarbij Future Factors hulp kan bieden: missie en visie, managementteam-ontwikkeling, een sterke interne organisatie, finance transformation, war on talent-uitdagingen, talentontwikkeling. Future Factors traint en coacht bedrijven en gaat met hun professionals aan de slag vanuit een belangrijk inzicht: ontwikkeling wordt vaak bemoeilijkt doordat mensen simpelweg elkaars ‘taal’ niet spreken en daardoor niet op dezelfde golflengte zitten. Story listening en storytelling kunnen dat patroon doorbreken.