Inspiratie workshop of masterclass

Doe inspiratie op met je financiële functie: denken over de financiële functie over 5 jaar geeft richting voor de verbetering voor morgen.

Voor wie?

 • Leiders in Finance en/of
 • Finance professionals die hun Finance functie verder willen brengen

Waarom organisaties kiezen voor een inspiratieworkshop of een masterclass

 • Ideeën opdoen voor verbetering van de eigen financiële functie.
 • Een wenkend perspectief horen van andere high performing organisaties.
 • De financiële functie een prikkelende aftrap geven van een verander-campagne
 • Ervaringen uitwisselen met financiële collega’s met HPO als leidraad.
 • Collega’s opleiden in het HPO en HPFF gedachtegoed.

Lees ook de case Vesteda.

Zo doen we een workshop of masterclass

Een workshop of masterclass is altijd maatwerk en passen we aan op de behoeften van de organisatie. We starten altijd wel met een introductie in HPO en HPFF gedachtegoed. Daarna kunnen we dieper ingaan op allerlei thema’s of verdiepingen aanbrengen. Zoals bijvoorbeeld:

 • Inzoomen op thema’s / reeds gedane studies (zie ons fundament).
 • Voorbeelden van HPO organisaties.
 • Bespreking van de trends binnen de FF in Nederland (o.b.v. eigen onderzoek).
 • Vraag-het-de-expert sessie.
 • Gastsprekers uit ons netwerk die inzoomen op thema’s.
 • Best ideas (goedwerkende ideeën) voor de financiële functie.

Interactiviteit is een belangrijk ingrediënt in onze aanpak. Break-outs en terugkoppeling over specifieke vragen zijn onderdeel van de opzet. We sluiten af met acties voor de dag na de workshop.

Ideeën uit literatuur en praktijk

Goedwerkende ideeën werken inspirerend. Bundeling van goedwerkende ideeën leidt tot inzichten. Als deze inzichten gedegen wetenschappelijk worden onderbouwd krijgen de inzichten meer lading. En daarmee kunnen financiële functies en organisaties geïnspireerd raken om toe te passen in de eigen praktijk.

Wij proberen daaraan bij te dragen door regelmatig studies op thema’s uit te voeren en deze inzichten te delen. We doen onderzoek samen met Finance professionals. We staven deze inzichten in wetenschappelijke journals (zie ons fundament). We doen zelf inspiratie op uit artikelen en boeken en bundelen deze. We spreken veel Finance professionals in onze opdrachten en interim opdrachten. We zijn altijd op zoek naar de toepasbaarheid, praktische invulling en ervaringsdeskundigheid die de opgedane inzichten staven.

Wat levert het op?

 • Kennis over de hoogpresterende organisatie en de hoogpresterende financiële functie
 • Food-for-thought om op uw eigen tempo later op te pakken
 • Verbeterideeën om toe te passen in eigen praktijk
 • Een frisse blik van buiten op uw financiële functie