Netwerk

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Als vakmensen uit de financiële functie werken we als FFR&D veel samen met andere vakmensen. Elk vanuit ons eigen specialisme en achtergrond, werkend aan het verder helpen van de financiële functie van organisaties. Zo ontstaan mooie ideeën, bijzondere bijeenkomsten en optimale resultaten. We vullen elkaar aan en maken samen het verschil

Onze business partners:

High Performance is het gedachtegoed dat aan de basis ligt van het raamwerk van de high performance financiële functie. Daar bouwen we op voort en vormt ons fundament. FFR&D werkt regelmatig samen met het HPO Center in onderzoek en advies over high performance in organisaties.

Paul Jan Linker van Sturingsadvies heeft High Performance voor overheidsorganisaties uitgewerkt, samen met het HPO Center. Sturingsadvies en FFR&D hebben een gezamenlijk passie in het verder helpen van een afdeling als de financiële functie. We werken samen met Sturingsadvies in de groep doorontwikkeling van de financiële functie in de RijksBrede Benchmark Groep.

Inspire, circle of professionals, faciliteert kennisdeling en maakt de verbinding tussen de juiste mensen, brengt individuen die dagelijks in hetzelfde professionele vakgebied werken met elkaar in contact. Inspire organiseert en ondersteunt een groot aantal kennisgroepen uit het financiële werkveld. FFR&D is kennispartner van Inspire en organiseert samen met Inspire themasessies voor CFO’s, controllers en FSSC-managers.