Wetenschappelijke verantwoording

High Performing Organisations

Om het geheim van de HPO’s te ontrafelen, heeft het HPO Center (Center for Organizational Performance) vijf jaar lang de kenmerken bestudeerd van excellente organisaties overal in de wereld. Het doel was om managers de kennis en mogelijkheid te geven om precieze ingrepen te doen om hun organisatie zich te laten ontwikkelen tot een high performance organisatie. Om achter de onderscheidende kenmerken te komen, heeft het HPO Center 290 internationale onderzoeken bestudeerd, die in de laatste dertig jaar op het gebied van high performance zijn gedaan. De kenmerken die in die onderzoeken het meest voorkwamen, zijn daarna met behulp van een enquête getest in een wereldwijd onderzoek 1.470 organisaties in de profit-, non-profit- en overheidssector. Het doel hiervan was de belangrijkste kenmerken te onderscheiden.

De basis voor het onderzoek werd gevormd door een uitgebreide literatuurstudie van zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke onderzoeken naar HPO’s. De criteria om onderzoeken op te nemen in het onderzoek, waren:

  1. Het onderzoek was specifiek gericht op het vinden van HPO-kenmerken, of op het vinden van best practices in bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering (zoals bedrijfsprocessen, human resources, technologie) die nadrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van goede resultaten.
  2. Het onderzoek omvatte een dusdanig aantal deelnemers dat de resultaten als redelijk representatief konden worden aangemerkt, of het omvatte meerdere casestudy’s, zodat de resultaten in ieder geval valide waren voor meer dan één organisatie.
  3. Het onderzoeksverslag beschreef en legde verantwoording af van de onderzoeksmethode, de onderzoeksaanpak en de wijze van selectie van de onderzoekspopulatie, en gaf een duidelijke uiteenzetting van de resultaten en conclusies. Hierdoor kon de kwaliteit van het onderzoek worden vastgesteld.

In de literatuur werden 290 onderzoeken gevonden die volledig of gedeeltelijk aan de criteria voldeden. Deze onderzoeken werden ingedeeld in drie categorieën

  • Onderzoeken die voldeden aan alle criteria. Deze onderzoeken vormden de basis voor de bepaling van HPO-kenmerken.
  • Onderzoeken die voldeden aan de criteria 1 en 2, maar slechts gedeeltelijk aan criterium 3. Bij deze onderzoeken was de onderzoeksaanpak redelijk goed beschreven, maar was er geen verantwoording van de gebruikte methode afgelegd. Ze vormden de aanvullende onderbouwing voor HPO-kenmerken.
  • Onderzoeken die voldeden aan de criteria 1 en 2, maar niet aan criterium 3. Hierdoor was er geen basis om de onderzoeksresultaten te generaliseren. Deze onderzoeken konden verdere inkleuring geven aan de HPO-kenmerken.

High Performance in Financiële Functies

Om het geheim van de HPFF’s te ontrafelen, heeft het Finance Function R&D Center de relaties tussen de kenmerken van een high performance organisatie en die van een high performance financiële functie bestudeerd. Zie ook het HPFF raamwerk. Daarmee werd aangesloten op het wereldwijde onderzoek van HPO’s. Het doel was om financiële professionals de kennis en mogelijkheid te geven om precieze ingrepen te doen om hun organisatie zich te laten ontwikkelen tot een high performance financiële functie.