Een betere finance functie: de CFO heeft de sleutel in handen

Het management vormt de sleutel tot succes bij de transformatie van een bedrijf naar een high-performance organisatie (HPO), in het bijzonder van een finance functie naar een high-performance finance functie (HPFF). Dat blijkt uit alle wetenschappelijke casestudies die onderzoeker André De Waal heeft bestudeerd. Duidelijk was al welke de bepalende factoren zijn om een HPO of een HPFF te worden, meer wetenschappelijk inzicht in de leiderschapskenmerken van de manager die de transformatie in goede banen moet leiden drong zich op. Die studie is nu afgerond en verschenen in het boek ‘De vijf principes van high-performance managerial leiderschap’.

Bestel het boek ‘De 5 principes van High Performance Leiderschap’.

Het is een ‘goed gebruik’ geworden om de manager af te serveren als onnuttig en nadelig, een overheadkost voor de organisatie. Wetenschappelijk onderzoek en de literatuur rond het high-performance concept laten echter zien dat een goede manager in werkelijkheid essentieel is voor het creëren en in stand houden van een succesvolle organisatie. oede managers blijken niet dik gezaaid. Het percentage incompetente en niet-effectieve managers ligt bij organisaties naar schatting tussen de 60 en 75 procent. Slechts 35 procent van de managers voelt zich actief betrokken bij de eigen baan en organisatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in een recent onderzoek 19 procent van bijna 100.000 ondervraagde Europese medewerkers aangaf dat slecht management de voornaamste reden was waarom zij niet zo productief zijn als ze zouden kunnen zijn.

Er zijn niet zozeer te veel managers, het probleem is dat er niet genoeg excellente managers zijn. Dat komt vooral omdat organisaties niet genoeg aandacht besteden aan het opleiden van goede managers. André De Waal: “Iedereen is het er wel over eens dat leiders een grote toegevoegde waarde hebben en dus belangrijker zouden zijn dan managers. Maar de realiteit is dat in een performance omgeving de leider en de manager één en dezelfde persoon zijn. Het verschil tussen leider en manager is vanuit wetenschappelijk oogpunt nonsens. Maar ook in de praktijk is dat verschil er niet. We spreken daarom steeds meer over managerial leaders. Zij houden hun zogenaamd leiderschapsgedrag en hun managerial gedrag in balans.”

Het juiste kader om te excelleren

Excellente managers zijn mensen die zeer goed zijn in hun werk. Als dat het geval is, helpen zij de prestaties van hun organisatie verbeteren. Dat ze hun werk zo goed doen, houdt feitelijk in dat ze ‘mensen en organisatiesystemen leiden en managen om hoge niveaus van effectiviteit te bereiken en vast te houden door het optimaliseren van doelen, ontwerp en management op het niveau van personen, processen en de organisatie’. Met andere woorden: die managers creëren de juiste condities in hun organisatie om hun medewerkers te laten excelleren. En dan kan een organisatie veranderen in een echte sterk presterende organisatie, een HPO, en in het geval van de finance functie, een HPFF. Om een HPO of HPFF te creëren en te leiden, moeten managers dus méér dan goed zijn. Ze moeten excellent zijn.

Lees het hele artikel in PDF