Hoe ontwikkel je de competenties om je organisatie hoog te laten presteren?

De financial moet als spin in het web het voortouw nemen op de reis van de organisatie naar hoogpresteren. In de praktijk heeft slechts een handvol financiële functies de juiste mix van competenties die daarvoor nodig zijn.

De financiële functie is een van de belangrijkste ondersteunende functies in een organisatie. De functie wordt gezien als de spin in het organisatieweb omdat zij relaties heeft met elk onderdeel van de organisatie en ook (vaak) vertegenwoordigd is in het managementteam. Het is daarom voor veel organisaties van het grootste belang dat deze functie het voortouw neemt op de reis van de organisatie naar hoogpresteren, door zichzelf om te vormen tot een hoogpresterende financiële functie (HPFF) en zo als rolmodel en richtingaangever te dienen voor de andere functies in de organisatie.

Presentatie handboek “de hoogpresterende financiële functie”

Echter, in de praktijk blijkt slechts een handvol financiële functies de mix van cultuur, talent, bestuursmodel, technologie en verbeteringsvermogen, die nodig is om een HPFF te worden, onder de knie te hebben. Om financiële functies te ondersteunen bij het ontwikkelen van de competenties nodig om een HPFF te worden, werd op 6 oktober 2023 het handboek De Hoogpresterende Financiële Functie – geschreven door André de Waal, Eelco Bilstra en Jacques Bootsman en uitgegeven door Vakmedianet – gepresenteerd tijdens een goed bezochte bijeenkomst in De Groene Afslag in Laren.

Tijdens de bijeenkomst werd het eerste exemplaar door André de Waal uitgereikt aan Arend de Jong, senior vice president Corporate Finance & Treasury van KLM.

Arend de Jong memoreerde in zijn dankwoord aan de zware tijden die de vliegtuigmaatschappij heeft doorstaan en de grote inspanningen die onder meer door de financiële functie zijn verricht om niet alleen KLM door financieel moeilijke omstandigheden te loodsen maar ook om tegelijkertijd goede mensen te behouden en gemotiveerd te houden voor de financiële functie. Daarbij had hij De Hoogpresterende Financiële Functie naar eigen zeggen goed kunnen gebruiken omdat de daarin beschreven materie weliswaar op wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd maar daarna heel praktisch wordt gepresenteerd waardoor het direct bruikbaar is voor de financiële professional.

Binden en boeien van financiële talenten

Voor die professional is momenteel vooral het onderwerp van mensen boeien en binden heel belangrijk, en tijdens de bijeenkomst gingen de aanwezigen dan ook dieper in op dit vraagstuk. Hierbij stond de vraag ‘Hoe word je interessant voor talenten en hoe kan je jouw financiële professionals langer aan je binden?’ centraal en ontstond een levendige discussie en ideeënuitwisseling. Op een later tijdstip zullen wij op deze plek rapporteren over deze ideeën en de stappen die de aanwezige vakgenoten hebben genomen om dit vraagstuk aan te pakken.

Het handboek

Auteurs: André de Waal, Eelco Bilstra, Jacques Bootsman (FFR&D). André de Waal, Eelco Bilstra en Jacques Bootsman zijn werkzaam bij het Finance Function Research & Development Center (FFR&D). Dit center investeert structureel in studies over de financiële functie, die worden uitgevoerd in samenwerking met een community van financiële experts, met als doel de kwaliteit van de financiële functie en haar professionals te verhogen. Daarnaast deelt FFR&D regelmatig de inzichten die zijn opgedaan via workshops, seminars, boeken, artikelen (vooral in CM:!), rondetafelgesprekken en blogs.

Lees het hele artikel op de site van CM: Controllersmagazine