Vertrouwen: fundament voor high performance

Een high performance organisatie (HPO) is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare
organisaties over een periode van tenminste vijf jaar, door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op wat echt belangrijk is voor de organisatie

Met de factoren van een HPO in gedachten (kwaliteit van management, kwaliteit van medewerkers, langetermijnoriëntatie, open- en actiegerichtheid en continue verbetering): wat betekent dat voor de financiële functie? Hoe ziet een financiële functie die streeft naar high performance eruit en in hoeverre speelt vertrouwen een rol?

High-performancefactoren van de financiële functie Voor dit vraagstuk hebben we recent onderzoek gedaan (zie De Waal, Bilstra, De Roeck, ‘De hoogpresterende financiële functie’, Holland Management Review, mei-juni 2018). In dat
onderzoek hebben wij het hoogpresterende financiële functie (HPFF)-raamwerk ontwikkeld, op basis van een uitgebreide literatuurstudie en een groot praktijkonderzoek onder financials in Nederland en België. Een voorname aanleiding voor het ontwikkelen van dit raamwerk is dat diverse onderzoeken laten zien dat een HPFF zich onderscheidt door lagere operationele kosten, minder fouten, meer tevreden interne klanten, grotere kennis van de nieuwste IT-applicaties en een groter vermogen die toe te passen, grotere invloed in de organisatie – vooral bij de strategische besluitvorming – en een actievere rol in business partnering. Het raamwerk bestaat uit vijf factoren die alle
versterkt moeten worden om daarmee een HPFF te creëren, resulterend in een financiële functie die betere resultaten dan voorheen behaalt. De vijf factoren zijn: 1) voortdurende verbetering van de financiële functie, 2) voortdurende
persoonlijke ontwikkeling van de financiële professionals, 3) duidelijkheid over de verschillende rollen binnen de financiële functie (dé financial bestaat niet), 4) invullen van de strategische rol naar lijnmanagement toe, 5) een sterke IT-focus (zie figuur 1). De HPFF-factoren De eerste HPFF-factor heet ‘Financiële functieverbetering’. Het draait bij deze factor vooral om hoe goed financials zijn in het succesvol verbeteren van hun functie. De kenmerken zijn:

  • verbeteracties binnen de financiële functie worden gevolgd en geëvalueerd met behulp van prestatie-indicatoren;
  • het doorvoeren van verbeteringen wordt binnen de financiële functie gestructureerd aangepakt;
  • financials hebben het afgelopen jaar voldoende tijd kunnen besteden aan het effectiever en efficiënter maken van hun werkzaamheden
  • het doorvoeren van verbeteringen wordt binnen de financiële functie actief gestimuleerd;
  • de proceskennis binnen de financiële functie wordt zoveel mogelijk uniform en op één plek uitgevoerd, zodat expertise over deze processen is gebundeld;
  • de managers in de organisatie maken gebruik van financiële selfservice en worden minder afhankelijk van de financiële functie voor hun financiële behoeften. Selfservice betekent hierbij dat managers de mogelijkheid hebben zelf hun rapportages te kunnen benaderen en samenstellen, zonder tussenkomst van de financiële functie.

……….

Lees het hele artikel in PDF