Wat weerhoudt financiële functies ervan om high performance te worden … en wat kan eraan worden gedaan?

Alle bedrijfsonderdelen van een organisatie moeten bijdragen aan het creëren en onderhouden van de hoogpresterende organisatie. Dit geldt zeker voor een belangrijke ondersteunende afdeling als de financiële functie. Deze is immers de spin in het organisatieweb en kan daardoor als hoogpresterende financiële functie (HPFF) een
substantiële bijdrage leveren aan het succes van de organisatie. In de praktijk zijn er echter nogal wat obstakels op de weg naar de HPFF. In dit artikel worden de tien belangrijkste obstakels, geïdentificeerd op basis van een Delphi-onderzoek onder financiële experts, beschreven en geven we de drie meest effectieve corrigerende acties per obstakel.

Er is al veel over geschreven: de wereld wordt steeds complexer en gaat steeds sneller; dit wordt vaak verwoord in de term VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous). Daardoor vergt het van organisaties een groot aanpassingsvermogen om aan de steeds hogere eisen van hun stakeholders te blijven voldoen. Geen wonder dat er daardoor een toenemende interesse is in het concept van de hoogpresterende organisatie (HPO), gedefinieerd als ‘een organisatie die gedurende vijf of meer jaren steeds betere financiële en niet-financiële resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties’ (De Waal, 2013).

De kern van het HPO-concept is om een dusdanig sterke interne organisatie te creëren dat deze flexibel (agile) kan reageren op problemen in de organisatie en op kansen en bedreigingen van buiten de organisatie. Het concept heet daarbij niet voor niets de hoogpresterende organisatie: alle onderdelen van de organisatie moeten de transformatie naar HPO ondersteunen door zelf hoogpresterend te worden. Een van de belangrijkste ondersteunende onderdelen in iedere organisatie is de financiële functie (Favaro, 2001).

Met financiële functie’ bedoelen we zowel de financiële processen die plaatsvinden in een organisatie als de groep mensen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van die processen en zich daarin heeft gespecialiseerd (De Waal & Bilstra, 2016). De financiële functie onderhoudt relaties met alle andere onderdelen van de organisatie en opereert vaak op managementteamniveau, in de persoon van de chief financial officer (CFO).

Door deze positie is het belangrijk dat juist deze functie een voorbeeldrol vervult bij de transformatie van de organisatie naar de HPO, door zichzelf te transformeren in een high-performance financiële functie (HPFF) (Hsihui e.a., 2014). Daarbij komt dat de eisen die aan de financiële functie worden gesteld ook steeds hoger worden, dus is de transformatie van deze functie sowieso nodig. Immers, terwijl de vraag naar kwalitatief hoogwaardige real-time informatie en strategische analytische ondersteuning toeneemt en de vereisten op het gebied van compliance en risicobeheer hoger worden, wordt de financiële functie ook geacht meer toegevoegde waarde te leveren aan de operatie (Hoe, 2009; Wunder & Mueller, 2008).

Tegelijkertijd is het voor financiële functies sowieso de moeite waard om een HPFF te worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat HPFF’s ten opzichte van gemiddeld presterende financiële functies lagere operationele kosten hebben, minder fouten maken, tevredener interne klanten en meer invloed in de organisatie hebben (het laatste vooral bij de strategische besluitvorming) en bovendien meer tijd besteden in de business partnering rol (O’Connor e.a., 2014; PWC, 2014).

Nog een reden om voortvarend de HPFF te creëren is de huidige war for talent. Het wordt nu al steeds moeilijker om het juiste talent binnen te krijgen om de veranderende en uitgebreidere taken van de financiële functie te kunnen uitvoeren (Robert Half & Protiviti, 2018). Recent onderzoek naar de relatie tussen het kwaliteitsniveau van een organisatie en de attractiviteit van die organisatie (De Waal & De Wit, 2017) laat zien dat naarmate een organisatie meer hoogpresterend is, die organisatie attractiever is voor zowel de huidige medewerkers als potentiële nieuwe medewerkers.

Met andere woorden, naarmate een financiële functie meer HPFF wordt, zal het gemakkelijker worden voor die financiële functie om de juiste financiële medewerkers aan te trekken en te behouden. Kortom, succesvolle CFO’s transformeren hun financiële functie én maken deze aantrekkelijker om voor te werken, door hun eigen aansturing van de financiële functie op de schop te nemen en deze om te vormen naar een HPFF (KPMG, 2018).

……….

Lees het hele artikel in PDF