De hoog presterende financiële functie, handboek voor de financiële professional

De financiële functie is een van de belangrijkste ondersteunende functies in een organisatie. De functie wordt gezien als de spin in het organisatieweb omdat zij relaties heeft met elk onderdeel van de organisatie en ook (vaak) vertegenwoordigd is in het managementteam. Het is daarom voor veel organisaties van het grootste belang dat deze functie het voortouw neemt op de reis van de organisatie naar hoog presteren, door zichzelf om te vormen tot een hoogpresterende financiële functie (HPFF) en zo als rolmodel en richtingaangever te dienen voor de andere functies in de organisatie.

Echter, in de praktijk blijkt slechts een handvol financiële functies de mix van cultuur, talent, bestuursmodel, technologie en verbeteringsvermogen, die nodig is om een HPFF te worden, onder de knie te hebben.

In dit boek wordt een raamwerk ontwikkeld om de financiële functie te helpen transformeren naar een HPFF. De auteurs geven veel voorbeelden en tools, technieken, tips & tricks, zowel uit empirisch onderzoek als casestudies afkomstig, waarmee financiële professionals hun voordeel kunnen doen voor hun eigen ontwikkeling en die van hun financiële functie.

Bestel bij Managementboek.nl