Case

Industrie

Winnaar van “Best Finance Team of the Year 2018” wil zich permanent blijven ontwikkelen

Volgens het juryrapport was “Legrand door de jury van Best Finance team of 2018 tot winnaar gekozen omdat ze heel duidelijk een team zijn dat bezig is met het verbeteren van de Finance organisatie. De jury was onder de indruk van hoe Legrand met een relatief klein team een enorme impact en samenwerking heeft met de business en als partner functioneert. Maar Legrand wil zich verder ontwikkelen en deden de HPFF diagnose.

Wie is Legrand?

Legrand is onderdeel van de wereldwijd opererende Franse multinational Legrand Group, een specialist voor de elektrotechnische en digitale infrastructuur in gebouwen.

Het team straalt enthousiasme uit voor het werk dat ze doen en dat werd door de jury erg gewaardeerd.” Zoals Vincent van Kemenade, Financial Director Legrand, toelichtte tijdens de prijsuitreiking: “Ons finance team van heeft zich de afgelopen drie jaar sterk verbeterd op het gebied van IT, processen en gedrag.

Daardoor zijn we daadwerkelijk getransformeerd van traditioneel transactieverwerking, kostenfocus en terugkijken, naar meer analyseren, vooruitkijken, samenwerken met andere disciplines en grotere betrokkenheid bij al dan niet strategische projecten.”

Toekomstplannen

Als onderdeel van ons onderzoek hebben we Legrand gevraagd om onze HPFF-diagnose in te vullen. Uit de figuur blijkt dat Legrand nog geen HPFF is maar daar wel op weg naartoe is. Te zien is dat vooral de aandacht voor de ontwikkeling van de financiële medewerkers vruchten aan het afwerpen is in Legrands score van HPFF-factor Persoonlijke Ontwikkeling. Ongetwijfeld heeft deze aandacht geresulteerd in de vorming van het sterke team waar de jury van de Best Finance Team of the Year 2018 Award Nederland zo onder de indruk van was.

HPFF-diagnose voor LegrandHPFF-diagnose voor Legrand

De aanzet tot de HPFF-transformatie

De eerste stap in de transitie van Best Finance team naar een echte HPFF was de organisatie van een studiedag voor de financiële medewerkers. Hier werden ze bekend gemaakt met het HPO- en HPFF-gedachtengoed. De workshop startte met een toelichting van de financieel directeur op zijn visie op en de noodzaak van het creëren van een HPFF. Vervolgens werd het onderzoek naar het HPFF-raamwerk, de opzet en structuur ervan uiteengezet. Daarna gingen de financiële professionals aan de slag met de volgende vragen:

  • Hoe kan de HPFF bij de organisatie worden gedefinieerd?
  • Hoe kunnen de kenmerken van de HPFF bij de organisatie worden ingevuld?
  • Hoe kan de HPFF worden ingericht bij de organisatie?
  • Wat moet er gebeuren om de HPFF bij de organisatie in te voeren en hoe kan dat aangepakt worden?’

De medewerkers besloten tijdens de studiedag om eerst de definitie van de HPFF voor de eigen afdeling aan te passen tot: ‘De HPFF werkt proactief samen in de organisatie bij het worden en blijven van een HPO, door de juiste mensen, processen en systemen altijd op een hoog kwaliteitsniveau te hebben.’ Vervolgens koos de afdeling de volgende aandachtspunten als prioriteit:

  • Meer focus leggen op het uitvoeren van activiteiten die waarde toevoegen en meer aan business partnering doen.
  • Versterken van het gedragsprofiel van de medewerker.
  • Vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van de financiële functie en meer gebruik maken van IT om processen te automatiseren. Start en aanpak van de transformatie

Het was voor Le Grand een eye-opener dat je je op alle vlakken moet blijven ontwikkelen om je algehele performance te verbeteren. Dus niet alleen maar op IT of alleen op processen moet focussen, het gaat om de samenhang tussen de drie vlakken en op ieder vlak moet je verbeteracties initiëren. Het HPFF-raamwerk maakt het mogelijk te beoordelen of je alle essentiële zaken wel voldoende aandacht hebt gegeven.

Lees ook op cmweb: ‘Het winnen van de award heeft de zichtbaarheid van finance flink vergroot’ en ‘Legrand en Parkmobile Best Finance Teams of the Year 2018’

Lees ook op ManagementImpact: ‘Legrand en Parkmobile Best Finance Teams of the Year 2018’

Lees de hele case op de site van Boek "High performance Financiële Functie in de praktijk"