Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is, tenzij anders vermeld, in eigendom van het Finance Function Research & Development Center BV (hierna te noemen FFR&D Center). Kamer van Koophandel nummer: 70972370.

Hoewel de informatie op onze website zeer zorgvuldig is samengesteld of ontleend is van betrouwbare bronnen, staat het FFR&D Center niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Hoewel het FFR&D Center de uiterste zorg besteedt aan controle op de juistheid van op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud.

Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door het FFR&D Center worden gewijzigd. Het FFR&D Center kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid inzake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Het is niet toegestaan misbruik te maken van de inhoud van de site.