Digitale transformatie: hoe gaat de financiële functie om met de digitalisatie transformatie obstakels?

Literatuuronderzoek

  • Voornamelijk professionele literatuur (consultants, onderzoeksbureaus), want die lopen voorop
  • Voornamelijk over digitale transformatie in de financiële functie; sommige bronnen over organisationele transformatie (m.n. de obstakels)
  • Gebaseerd op recent onderzoek (niet ouder dan 5 jaar)
  • Totaal: 82 bronnen

Digitale transformatie is: een verandering in de manier waarop de organisatie digitale technologieën gebruikt om bestaande bedrijfsprocessen aan te passen en/of nieuwe bedrijfsmodellen, cultuur en klantervaringen te creëren met als doel te voldoen aan veranderende markt- en klanteisen; verandert dus de manier waarop gewerkt wordt, creëert soms geheel nieuwe soorten bedrijven; verandert fundamenteel hoe de organisatie waarde levert aan klanten; is een culturele verandering; wordt mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën.

Vier grootste obstakels

  1. Medewerkers onvoldoende voorbereid (te weinig kennis, lage motivatie, onzekerheid over verandering, weerstand tegen verandering, angst, te weinig interne opleiding, risico-avers)
  2. Organisatie nog niet klaar voor de digitale transformatie (verouderde manier van werken, geen betrokkenheid, silo’s, ontbreken van datagedreven cultuur, zien geen noodzaak, bureaucratisch, niet innovatief)
  3. Huidige architectuur (systemen/processen/data) van onvoldoende kwaliteit (sluiten niet goed, te complex, niet afgestemd, niet geïntegreerd, onbekend)
  4. Geen goede digitale visie en strategie (onvoldoende afgestemd op bedrijfsstrategie, onvoldoende langetermijn)

Nog te publiceren (voorjaar 2022)